Spørsmål og svar

Hvor mye diesel kan man spare?

– Det er litt avhengig av hva du jobber med, om det er planering, lessing e.a. Men om du stiller inn systemet slik at maskinen ikke jobber raskere enn normalt, kan du spare opptil 20-40 % diesel.

Fører acculindersystemet til at det blir mye ekstra vedlikehold?

– På standardsystemet er det ikke nye smørepunkter som du må følge opp, og det er så godt som vedlikeholdsfritt.

Blir maskinen annerledes å kjøre med acculindersystemet på?

– JA! Du merker med en gang at her har det skjedd noe. Maskinen vil føles lett, fin og rask å kjøre, og det blir fort en vane du gjerne vil fortsette med. Når du er tilvendt vil du sannsynligvis ikke tilbake til originalmaskinen uten at du må…

Er det situasjoner der acculindersystemet IKKE er til hjelp?

– Ja, det er i noen situasjoner det vil være en fordel å koble ut systemet, og det gjør du enkelt ved hjelp av en bryter fra førerplassen. Om du kjører maskinen fast og må løfte undervogna for å komme deg løs, kan du koble ut acculindersystemet. Det samme kan du gjøre om du skal løfte svært tungt og høyt, og når du skal benytte meisel.

Hvor ofte skal man etterfylle gass?

– Kontroller gasstrykket én gang i året. Men om systemet er i orden kan du kjøre i årevis uten etterfylling.