LevoxDAB
– Double Action Breaker

Levox’ meisler med renskeskjær sørger for en mer effektiv arbeidsmetode og færre skift mellom meisel og skuff.

Med disse meislene kan du rydde vekk meislet masse på en enkel måte uten å måtte skifte til skuffe. Vi har bare gode erfaringer og tilbakemeldinger;  – effektive i bruk.

Meislene leveres med:

  • Renskeskjær
  • Automatisk smøring
  • Magneter for feste av løse hydraulikkslanger
  • Påfyllingssett og verktøy
  • 1 ekstra spett

Hvordan LevoxDAB fungerer i praksis

Start meislingen frå kanten på fjellet i en 90° vinkel mot underlaget.

Når et lag er meislet vil ikke fører kunne se fjellet og videre meisling blir ineffektiv.
Dabmeiselen tiltes 90° for å skrape bort knust fjell. Skrap rent og fortsett på neste lag av meislingen.

Skrap av siste lag for å bekrefte korrekt høyde. Slik blir det ingen overraskelser og ingen unødvendige skift mellom skuffe og meisel.

LevoxDAB meisler finnes i tre ulike størrelser

  • DAB 85 passer for 7-12 tonns maskiner  –  S50-feste
  • DAB 100 passer for 12-18 tonns maskiner  –  S60-feste
  • DAB 140 passer for 18-26 tonns maskiner  –  S70-feste

DAB 85

Fjellrensk:
Skrapebredde 635 mm
Skrapedybde 350 mm

Hammer:
Vekt 600
Oljebehov L/min 60–100
Arbeidstrykk kg/cm2 130–160
Slagfrekvens bpm 400–800
Meisel diameter 85
Slagkraft joule 1260
Gravemaskin tonn 8–12 tonn

DAB 100

Fjellrensk:
Skrapebredde 720 mm
Skrapedybde 360 mm

Hammer:
Vekt 980
Oljebehov L/min 80–110
Arbeidstrykk kg/cm2 150–170
Slagfrekvens bpm 350–700
Meisel diameter 100
Slagkraft joule 1960
Gravemaskin tonn 12–16 tonn

DAB 140

Fjellrensk:
Skrapebredde 900 mm
Skrapedybde 420 mm

Hammer:
Vekt 1950
Oljebehov L/min 120–180
Arbeidstrykk kg/cm2 160–180
Slagfrekvens bpm 350–500
Meisel diameter 140
Slagkraft joule 3690
Gravemaskin tonn 18–26 tonn

Demonstrasjonsvideoer:

Ta kontakt for et introduksjonstilbud!