Acculinder EPC System

Acculinder har flere fordeler for maskinen, miljøet og maskinføreren og kan ettermonteres på de fleste maskiner. Ved optimal bruk kan man spare 15–20% diesel ved graving og 30–40% ved lasting.

Acculinder EPC System er et system for gravemaskiner som skåner miljøet ved å redusere dieselforbruket samtidig som det øker effektiviteten. Acculinder EPC System virker etter et enkelt prinsipp og minner om det som skjer når du setter når du åpner bagasjelokket på en bil; du får hjelp av gassylindre til å ta av for vekten.

Vektløs gravemaskinbom

Dagens gravemaskiner bruker det meste av motorkraften til å løfte selve utstyret og ikke det som ligger i graveskuffen. Det gjør at unødig mye drivstoff og motorkraft brukes til ingen nytte.

Med Acculinder og tilhørende ventiler påkoplet det eksisterende hydraulikksystemet, vil maskinen få lavere trykk på hydraulikken og større oljeflyt; variabel pumpe «girer» opp og ned oljeflyten i forhold til tyngden av bommen. Systemet gjør med andre ord bommen nesten vektløs. Det fører til at du får en maskin med raskere gravesyklus, som igjen betyr mer utført arbeid pr time.

Fordeler

  • mindre dieselforbruk
  • mindre slitasje på pumper og motor
  • raskere gravesyklus
  • bedre miljø
  • høyere annenhåndsverdi

Det er flere fordeler ved Acculindesystemet: Du vil i gjennomsnitt spare ca. 20–30% dieselforbruk ved graving og 30–40% ved lasting. Ved elektrisk/batteri som energi er besparelsen større. Ved å velge Acculinder får man også bedre kjørekomfort, raskere maskin, mer arbeid utført pr. time. Det avhenger av arbeidsoppgavene, men en gjennomsnitt på 10–15 % ekstra utført arbeid uten å øke energiforbruket er et forsiktig anslag.

Så får det bli en hyggelig bonus for deg og miljøet at det blir mer gjort uten at dieselforbruket øker. Det understreker bare behovet for å få påmontert acculindersystemet, for det blir en investering som øker lønnsomheten. Ikke bare på gjeldende maskin, men avhengig av type arbeid, også på hele arbeidslinjen.

Hva monteres på maskinen?

Acculindersystemet har sitt eget separate hydraulikksystem og montering gjøres uten risiko for skader på maskinen. Systemet kan enkelt tas av om man ikke ønsker å bruke systemet lenger.

Det er noe ulikt hva man trenger montert alt etter hvor stor maskinen er, men i utgangspunktet dreier det seg om to alternativ:

Light system

Akkumulatorpakke
Ventilblokk

Heavy system

Akkumulatorpakke
Ventilblokk
Ekstra løftesylinder

Demonstasjonsvideo