Enkelt og lønnsomt å montere hybridsystem på gravemaskiner

Artikkel fra Aktuell Industri, Nr. 1 • Juni 2010

Artikkel fra Aktuell Industri, Nr. 1 • Juni 2010

Levox får stor interesse fra maskinførere og eiere når systemet med energilagringssylinderen Acculinder EPC System blir demonstrert. Her under anleggsmessen i Haugesund i 2008

LEVOX A/S fra Stord driver med å utvikle ekstrautstyr til gravemaskiner. De er mest kjent for å ha utviklet en  energilagringssylinder som de først kalte Miljøsylinderen. Den har nå fått navnet Acculinder EPC System. Miljøsylinderen ble første gang vist på MEFs anleggsmesse i Haugesund i 2005

Acculindersystemet har vært testet ut hos Stangeland Maskin AS i flere år. Det ble montert på en Komatsu 210. Levox har fått mange gode tilbakemeldinger fra maskinføreren på denne, tross enkelte ”barne sykdommer”. Gjengs tilbakemelding var at maskinen var blitt raskere samtidig som den brukte mindre drivstoff. Dette ble påvist under det daglige arbeidet, samt i egne tester utført av maskinføreren. Det ble sagt at hans maskin kunne lesse like fort som ein maskin på over 30 tonn.

Videreutviklet system
Nå er Miljøsylinderen videreutviklet med nye tekniske løsninger, og systemet har fått navnet Acculinder EPC System. Systemet kan med letthet monteres på de fleste gravemaskiner da det ikke lenger benyttes en ekstra sylinder på standardsystemet. Større inngrep som påsveising av fester for ekstra sylinder, omfattende omlegging av hydraulikkrør osv., er ikke lenger  nød vendig.

Acculindersystemet lagrer tyngden av graveaggregatet når det senkes, som energi. Systemet gir den opplagrede energien tilbake når graveaggregatet kjøres opp igjen. Minimalt med motorkraft behøves, og kun halvparten av oljen. Og oljen du ikke  lenger behøver til løft kan brukes til andre bevegelser, for eksempel til sving. Genialt!

Verdt å nevne er at en energilagrings – sylinder, en blåkopi av Miljøsylinderen, ble nominert til og fikk 1. prisen i konkurransen Innovation Award på Baumamessen i april i år.

Stor interesse
Acculindersystemet er et flott produkt for fremtiden, og ledelsen i Levox merker stor interesse fra maskinførere og eiere når  systemet blir demonstrert. Det er energibesparende samtidig som effektiviteten øker, og med dagens og fremtidens energipriser vil acculindersystemet i de fleste tilfeller være inntjent etter ca. 2000 maskintimer. Effektiviteten øker i gjennomsnitt med ca. 20 % (vist i tester Levox har utført på en Volvo 140B).

Systemet kan med letthet monteres på de fleste gravemaskiner